Mediationproces

Kernwaarden mediation:

  • Een mediator is neutraal en onafhankelijk.
  • Betrokkenen nemen op vrijwillige basis deel aan het proces en hebben de intentie om gezamenlijk te werken aan een oplossing in ieders belang.
  • Gesprekken vinden plaats onder geheimhouding. Slaagt een mediation niet, dan mag informatie die tijdens de mediation is verkregen niet worden gebruikt tenzij deze vooraf al bekend was of verkrijgbaar is buiten de mediation.