Bedrijfsscan

Het gaat toch goed?

Bij het opstarten van een bedrijf zijn mensen bevlogen, enthousiast en kleine strubbelingen vallen in het niet bij de energie die vrijkomt bij het vervolmaken van het product. Tot het moment dat het bedrijf staat en groeit. Zo stelt bijvoorbeeld de komst van nieuwe medewerkers andere eisen aan de interne organisatie en oprichters dan voorheen.

Wij begeleiden bedrijven, ondernemers en collega’s bij het opzetten, samenvoegen en verbeteren van bedrijfsactiviteiten en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.

We gaan in gesprek over persoonlijke en bedrijfsbelangen, gezamenlijke en tegenstrijdige doelen, aandeelhouderschap, communicatie etc. In het eerste gesprek maken wij inzichtelijk waar eventuele knelpunten zitten. In het vervolgtraject zoeken wij naar mogelijke oplossingen om die situatie te verbeteren. Hierbij sluiten wij aan bij de werkwijze voor pre-mediation.

“Wij vinden het heel belangrijk om een bedrijf dusdanig in te richten dat zowel het bedrijf als zijn medewerkers optimaal en gezond kunnen functioneren. Met de Bedrijfsscan optimaliseer je de bedrijfsvoering en samenwerking binnen je bedrijf, afdeling of team!”