Tarieven

Het uurtarief voor mediation bedraagt € 150,- ex BTW per uur. Daarnaast worden eventuele bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten, kosten voor de huur van een gespreksruimte of een externe deskundige in rekening gebracht. Hierover wordt altijd vooraf overlegd.

Kosten voor de Bedrijfsscan zijn afhankelijk van de soort en omvang van de opdracht. Hiervoor wordt vooraf, in onderling overleg, een tarief per uur of dagdeel vastgesteld.