You are here

Wat is dossieronderzoek?

Wanneer een geschil wordt voorgelegd aan de rechter is een goede voorbereiding
van belang.

 • Legal Factfinding verzamelt op locatie relevante informatie voor het juridisch dossier. In overleg met u wordt bepaald welke methode bijvoorbeeld dossieronderzoek, interviews e.d. het meest geschikt is.
 • Vervolgens wordt alle informatie verwerkt tot een compleet feitendossier.
 • Op basis daarvan adviseert Legal Factfinding, eventueel in overleg met een
  door u ingeschakelde advocaat, of met dit dossier een juridische procedure
  kan worden ingezet.
 • Is dat het geval dan wordt het dossier doorgestuurd naar de betreffende advocaat. Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van het verdere traject kan Legal Factfinding als intermediair betrokken blijven bij de verdere afhandeling.
 • Blijkt het dossier onvoldoende informatie te bevatten om een procedure succesvol te doorlopen dan zoekt Legal Factfinding met u naar mogelijke
  andere oplossingen.


Wanneer Legal Factfinding eenmaal is ingezet voor de voorbereiding van een juridische procedure, kan Legal Factfinding niet meer optreden als mediator voor hetzelfde conflict. Een mediator dient een neutrale positie in te nemen ten opzichte van deelnemers waaraan in dit geval niet meer kan worden voldaan. Uiteraard kan Legal Factfinding partijen in dat geval wel doorverwijzen naar een andere mediator.

Wat levert het op?

Uw probleem wordt opgelost terwijl u zich bezig houdt met uw core business;
Het vormen van een dossier kost veel tijd. Wanneer relevante informatie over het hoofd wordt gezien kan dat van sterke invloed zijn op uw juridische positie. Terwijl u zich bezig houdt met uw core-business, draagt Legal Factfinding zorg voor een volledig dossier op basis waarvan uw advocaat uw belangen efficiƫnt en zo optimaal mogelijk kan behartigen.

Intern delegeren is bij juridische procedures vaak geen optie, uitbesteden wel;
Bij juridische procedures spelen vaak allerlei bedrijfs- en persoonlijke belangen waardoor intern delegeren bemoeilijkt wordt. Legal Factfinding kan deze werkzaamheden vertrouwelijk uit handen nemen.

Besparing van tijd en kosten/behoud van een goede reputatie;
Te laat inhuren van de juiste expertise kan uitmonden in extra hoge kosten, onnodige procedures, onwenselijke uitkomsten en een negatief effect hebben
op de reputatie van uw bedrijf. Een goede en tijdige voorbereiding door Legal Factfinding kan advocaatkosten verminderen, bijdragen aan een goede oplossing en ervoor zorgen dat uw bedrijf zijn goede reputatie behoudt.

Toegevoegde waarde voor de advocatuur: afstemming, samenwerking en overleg;
Door werkzaamheden met Legal Factfinding af te stemmen, kunt u in overleg bepalen hoe u uw dossiers aangeleverd wilt zien. Daarnaast is Legal Factfinding voor u een deskundig aanspreekpunt. Door te werken met goed voorbereide en complete dossiers, kunt u als advocaat uw werkzaamheden beter en efficiƫnter uitvoeren en heeft u meer tijd om uw echte expertise in te zetten. Eveneens voorkomt u ongemakkelijke situaties tijdens een zitting doordat u informatie mist.